Swebeams.se  På uppdrag av Vetenskapsrådet och Vinnova bjuder initiativet SWEbeams och Uppsala universitet in alla aktörer med ett befintligt eller potentiellt intresse för forsknings-infrastrukturerna ESS och MAX IV till en workshop den 24e november i Stockholm.

Workshopen är den första i en serie som genomförs runtom i Sverige t o m första halvåret 2018. Den riktar sig mot aktörer inom alla ämnesområden och inom alla sektorer: akademin och deras samverkanspartners inom näringslivet, forskningsinstitut och offentlig sektor.

Deltagare uppmanas att sprida inbjudan i sina nätverk och delta tillsammans med sina samverkanspartners.

SWEbeams strävar efter att nå tre viktiga resultat:

Själva samlingen av aktörerna med ett uttalat eller potentiellt intresse för ESS, MAX IV och den närliggande forsknings- och innovationsarenan.

 Förslag på hur en sammanhållen dialog och samverkan mellan aktörerna skall ske.

 Sammanställningen av aktörernas strategier, planer, behov och förutsättningar för att nyttja och utveckla ESS och MAX IV på bästa sätt.

Under workshopen medverkar bl a följande personer:

Fredrik Hörstedt och Margareta Wallquist, Chalmers och SWEbeams

Kristina Edström, Uppsala universitet

Pia Kinhult, ESS och Tomas Lundqvist, MAX IV

Vi inleder gemensamt och delar därefter in oss i workshopgrupper för att arbeta igenom era frågeställningar om ESS och MAX IV.

Ta chansen att få inflytande på hur Sverige bäst nyttjar och utvecklar ESS och MAX IV för att stärka er verksamhet – inom akademi, forskningsinstitut, företag och offentlig sektor!

Klicka här för anmälan

Var: 

Norra Latin, Drottninggatan 71 b, Stockholm 

Hur: 

Sista anmälningsdag är onsdagen den 15 november