ITER: Project Management System Support

F4E ansvarar för Europas bidrag till forskningsanläggningen ITER som byggs norr om Marseille i Frankrike. Detta är en öppen upphandling avseende ett ramavtal för rubricerad förfrågan. Alla intresserade företag kan delta. Avtalet är 2-årigt med möjlighet till förlängning ytterligare två år. Förfrågningsunderlaget finns att hämta på http://f4e.europa.eu/procurementsgrants/business.aspx.

The subject of the contract is the provision of services as set out in the Technical Specification and in conformity with the terms provided in the General Tender Conditions. The scope of this procurement is the conclusion of framework contracts for Project Management Systems Support. Fusion for Energy’s Project Management (PM) Department administrates a number of third-party PM systems. These are used in providing PM support to F4E’s Project Teams. The services provided by these framework contracts will be to administrate, develop and configure these systems. The three systems subject of this procurement areOracle Primavera, SAP Business Objects and EcoSys EPC.This call is divided into 3 lots with the following breakdown: Lot 1: Support for Oracle Primavera - Oracle Primavera is F4E’s primary schedule and risk management system  Lot 2: Support for SAP Business Objects - SAP Business Objects is F4E’s reporting and Business Intelligence system Lot 3: Support for EcoSys EPC - EcoSys EPC is F4E’s Project Cost Management system used for cost forecasting and budget management The services shall be provided mainly at F4E’s premises in Barcelona (Spain), with a possibility to provide services in F4E’s premises in Cadarache (France).

Forskningsanläggning: ITER - http://www.iter.org
Registreringsnummer: F4E-OMF-0831
Titel: Project Management System Support
Publicerad: 2017-03-29
Sista dag för anbud/svar/anmälan: 2017-05-12
Leveransdatum: ej specificerat
Ordervärde: EUR 1,900,000.00 per LOT
Kompetensområden: Administration, IT/Big Data/CAD, ITER, Projektledning/Tjänster
Research Match support: ulrika.steiner@researchmatch.se , 070-492 66 95
Mer information: Klicka här >>