CERN: MS-4326 Service contract for the maintenance and operation of HVAC and sanitary equipment

INTRESSEFÖRFRÅGAN avseende rubricerad marknadsundersökning som genomförs under Q2 2017 och följs av en upphandling under Q3. Intresserade företag är välkomna att anmäla sig direkt till: procurement.service@cern.ch Tekniska frågor besvaras av: C. Martel Christophe.Martel@cern.ch Kommersiella frågor besvaras av: S. Sonnerat Sebastien.Sonnerat@cern.ch

CERN intends to place a contract for the provision of maintenance and operation services on the 210 tertiary building, including heating plant, district heating, ventilation, heating, cooling, air conditioning, piping, regulation and sanitary installations. Interested firms shall have competence and experience in the maintenance and operation of cooling and ventilation installation.

Forskningsanläggning: CERN - http://home.web.cern.ch
Registreringsnummer: MS-4326/SMB
Titel: Service contract for the maintenance and operation of HVAC and sanitary equipment on tertiary building at CERN.
Publicerad: 2017-03-21
Sista dag för anbud/svar/anmälan: 2017-04-28
Leveransdatum: Ej specificerat
Ordervärde: Above 10 MCHF. dvs > 80 MSEK!!!
Kompetensområden: CERN, Drift/skötsel, Kontroll/driftövervakning, Reparationer/underhåll
Research Match support: ulrika.steiner@researchmatch.se , 070-492 66 95
Se filmen om hur Cern upphandlar nedan. Ytterligare information: Klicka här >>