ESO: Information angående kommande anbudsinfordran avseende upphandling av datalagringsenheter och underhåll som förväntas ske under Q2/Q3 2017

ESO förbereder upphandling av enheter för datalagring för VLT och EU ARC Science arkiv och underhåll av dessa enheter. Den befintliga arkivinfrastrukturen är en blandning av Chenbro och Supermicro enheter, vardera innehållande upp till 24 diskar, med olika kapacitet. Den nuvarande kapaciteten är över 1,5 PB. Det är planerat att migrera allt till Supermicro före utgången av 2017. Framtida lagringssystem har ännu inte beslutats, men kommer sannolikt att följa samma princip. ESO har för avsikt att påbörja ett anbudsförfarande för upphandling av hårdvara och underhåll under Q2 / Q3 2017. Avtalet beräknas slutas under Q4 2017.

ESO is preparing the procurement of the storage expansion nodes for the VLT and EU ARC Science archive and the maintenance of these nodes in addition to the existing archive infrastructure.

The existing archive infrastructure is a mix of 84 x86 based Chenbro and Supermicro enclosures each containing up to 24 disks of differing capacities that are split into three clusters: two clusters for the ESO VLT archive (75 nodes) and one for the EU-ARC (9 nodes).  The current capacity of the infrastructure is over 1.5 PB.  It is planned to migrate all Chenbro enclosures to Supermicro by the end of 2017. Future storage systems have not yet been defined, but it is envisaged that they will follow similar trend.

ESO intends to issue a price Inquiry/Call for Tender for the procurement of System and Storage hardware and maintenance support in Q2/Q3 2017. The Contract is expected to be awarded in Q4 2017.

Forskningsanläggning: ESO - http://www.eso.org
Registreringsnummer: 165
Titel: Provision of System and Storage hardware and maintenance support
Publicerad: 2017-02-17
Sista dag för anbud/svar/anmälan: 2017-06-30
Leveransdatum: 2017-12-31
Ordervärde: >150,000 EUR
Kompetensområden: ESO, IT/Big Data/CAD
Research Match support: lars.elmberg@researchmatch.se ,
Mer information: Klicka här >>