ITER: F4E-OMF-0795 - Supply of MITICA Beam Line Components

F4E ansvarar för Europas bidrag till forskningsanläggningen ITER som byggs norr om Marseille i Frankrike. Detta är en öppen upphandling från F4E och alla intresserade företag är välkomna att lämna anbud. Upphandlingen omfattar ett ramavtal för efterföljande avrop mot leveranskontrakt. F4E kommer att teckna ramavtal med tre olika leverantörer. Intresserade företag skall anmäla sitt intresse direkt till F4E leverantörsregister här http://www.researchmatch.se/leverantorsanmalan/

In summery the call concerns the provision of supplies and services related to the supply of the Beam Line Components for the MITICA (Megavolt ITER Injector & Concept Advancement) experiment, which is hosted in the PRIMA (Padova Research on Injector Megavolt Accelerated) test facility in Padua, Italy. The Beam Line Components are three complex mechanical components that will be placed inside the beam line vacuum vessel. They are used to neutralise the ion beam emerging from the beam source and to dump the co-accelerated electrons, thus eliminating the residual ions and conditioning the beam before injection. Hence they are referred to as the neutraliser and electron dump, the electrostatic residual ion dump and the calorimeter.
Through this Call for Tender, F4E intends to place identical framework contracts with three economic operators for the provision of the supplies detailed in the Technical Specification. The scope will be implemented through the award of the framework contract (baseline) and specific contracts under the framework contract. The Stages foreseen are as follows:
 Stage 1 (baseline): design revision and manufacturability study of the MITICA BLC technical specifications and prototyping activities.
 Stage 2: manufacture and supply of the neutraliser and electron dump, the electrostatic residual ion dump and the calorimeter for MITICA (one or more specific contract(s)).
Specific contracts will be awarded after re-opening competition among the economic operators awarded the framework contract.

Forskningsanläggning: ITER - http://www.iter.org
Registreringsnummer: F4E-OMF-0795
Titel: F4E-OMF-0795 - Supply of MITICA Beam Line Components
Publicerad: 2017-02-09
Sista dag för anbud/svar/anmälan: 2017-05-12
Leveransdatum: Ramavtal skall gälla i 51 månader. Leverans Stage 1 omfattar 9 månader
Ordervärde: Stage 1: Maximalt pris 650 000 Euro
Kompetensområden: Beräkning/Konstruktion, ITER, Kontroll/driftövervakning, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Magneter, Mekanisk tillverkning, Undersökning/forskning
Research Match support: ulrika.steiner@researchmatch.se , 070-492 66 95
Mer information: Klicka här >>