ITER: Installation, commissioning and testing of SCMPS-ENEA

Detta är en öppen upphandling avseende installation, testning och driftsättning av 8 magneter som utvecklats av Japan som ITER-partnerland. Uppdraget skall genomföras på plats i Naka, Japan.

The subject of the contract is the provision of services as set out in the Annex B - Technical Specification and in conformity with the terms provided in the General Tender Conditions and the Management Specifications.
The contract shall cover the on‐site installation, cabling, commissioning and acceptance tests of eight Power Supplies for the CS1, CS2, CS3, CS4, EF1, EF6, lower FPPCC and upper FPPCC magnets of JT-60SA tokamak in Naka, Japan. The object of the procurement includes the activities, the services and the material that the Supplier has to perform, implement and procure for the scope of the supply.

Forskningsanläggning: ITER - http://www.iter.org
Registreringsnummer: F4E-OPE-0810
Titel: Installation, commissioning and testing of SCMPS-ENEA
Publicerad: 2016-11-02
Sista dag för anbud/svar/anmälan: 2017-01-09
Leveransdatum: 18 månader från kontraktsdatum
Ordervärde: Ej specificerat
Kompetensområden: ITER, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Magneter, Montering, installation, logistik, Test/driftsättning
Research Match support: ulrika.steiner@researchmatch.se , 070-492 66 95
Mer information: Klicka här >>