ITER: Support services in the area of nuclear safety for ITER ECH and ICRH antennas

Detta är en intresseförfrågan (CFI) och ett första steg avseende en kommande selektiv upphandling av tjänster inom kärnkraftssäkerhet. I det andra steget kommer de fem ekonomiskt mest kvalificerade företagen att få lämna anbud. Ett ramavtal om maximalt 9 år kommer att tecknas med utsedd leverantör. Fyll i frågeformuläret, steg 1 i dokumentationen och skicka det till F4E enligt instruktion.

The scope of this framework is the provision of engineering services for Nuclear Safety support actions in accordance with the requirements of French Order 07/02/2012. It will consist mainly in follow-up actions arising from Nuclear Safety defined requirements, performance of safety analyses, tests and independent verifications, as well as engineering support for the technical development of the ITER EC launchers and ICRH antenna.

Forskningsanläggning: ITER - http://www.iter.org
Registreringsnummer: F4E-OFC-0800
Titel: Support services in the area of nuclear safety for ITER ECH and ICRH antennas
Publicerad: 2016-12-01
Sista dag för anbud/svar/anmälan: 2016-12-30
Leveransdatum: Löpande under flera år
Ordervärde: 1 900 000 EURO
Kompetensområden: ITER, Kontroll/driftövervakning, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Projektledning/Tjänster, Säkerhet/Kvalitet
Research Match support: ulrika.steiner@researchmatch.se , 070-492 66 95
Mer information: Klicka här >>