ITER: Systemkonfigurering, processtyrning och dokumentation på F4E

F4E ansvarar för Europas bidrag till ITER- världens största forskningsanläggning för fusionskraft som nu byggs norr om Marseille. Detta är en öppen upphandling avseende ett ramavtal för tjänster inom tre olika kompetensområden (lots). Anbud kan lämnas på en eller flera lots. Ramavtal kommer att tecknas för 2 år med möjlighet till ytterligare 2 års förlängning.

Lot 1: Support services in Systems Engineering and Configuration Management; Lot 2: Support services in maintenance and improvement of the MIR layer; Lot 3: Support services in Process and Documentation Management.

Forskningsanläggning: ITER - http://www.iter.org
Registreringsnummer: F4E-OMF-0783
Titel: Provision of support services in Systems Engineering, Configuration Management and Process and Documentation Management at F4E
Publicerad: 2016-10-05
Sista dag för anbud/svar/anmälan: 2016-11-18
Leveransdatum: Löpande från kontraktstart
Ordervärde: Lot 1: 3,350,000.00 €/Lot 2: 650,000.00 €./Lot 3: 1,300,000.00 €.
Kompetensområden: ITER, Projektledning/Tjänster
Research Match support: ulrika.steiner@researchmatch.se , 070-492 66 95
Mer information: Klicka här >>