ILL: Utbyte av en kylvattenanläggning

ILL vill ha intresseanmälningar (via Research Match)

Upphandlingen omfattar leverans, installation och driftsättning av en kylvattenanläggning som skall installeras på taket till en byggnad, ILL20. Kylvattnet skall försörja en byggnad som används av European Molecular Biology Laboratory (EMBL). 

I kontraktet ingår elektriska arbeten och hantering av kylvätskor, krav framgår av bifogad dokumentation

Företag som vill delta i denna upphandling ombedes skicka intresseanmälan till Research Match som vidarebefordar den till ILL, ILL skickar därefter förfrågningsunderlaget till de företag man finner kvalificerade.

 

Forskningsanläggning: ILL - http://www.ill.eu
Registreringsnummer: 15-16
Titel: Replacement of chilled water plant
Publicerad: 2015-10-09
Sista dag för anbud/svar/anmälan: 2015-10-20
Leveransdatum: mars 2016
Ordervärde: ej specificerat
Kompetensområden: Byggnation/anläggning, El/elektronik, ILL, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Mekanisk tillverkning, Montering, installation, logistik, Test/driftsättning
Research Match support: info@researchmatch.se , 070-492 66 95
Mer information: Klicka här >>