ESS: Heliumbaserad kylanläggning

ESS upphandlingar en heliumbaserad kylanläggning (15 grader K) som skall användas för kylning av det moderator/reflektor system som skall användas i ESS´s målstation.

Upphandlingen avser konstruktion, inköp och tillverkning av kylanläggningen. Kontraktet innebär att leveratören har ett funktionsansvar för anläggningen.  

Upphandlingen är öppen för alla intresserade företag. Flera krav ställs på leverantören, t ex omsättning, antal anställda och tidigare erfarenheter. Utvärderingskriterierna framgår av förfrågningsunderlaget, där priset är ett av flera kriterier.

Intresserade företag ombedes registera sig på ESS´s leverantörportal där också förfrågningsunderlaget finns att hämta. Anbudet skall författas på engelska.

Forskningsanläggning: ESS - http://europeanspallationsource.se
Registreringsnummer: OCT-2015-120303001-001
Titel: Design, Procurement, Manufacuring and Commissioning of the Target Moderator Helium Refrigeration Plant
Publicerad: 2015-10-06
Sista dag för anbud/svar/anmälan: 2016-01-08
Leveransdatum: Se dokumentation
Ordervärde: ej specificerat
Kompetensområden: Beräkning/Konstruktion, Byggnation/anläggning, ESS, Mekanisk tillverkning, Projektledning/Tjänster
Research Match support: ulrika.steiner@researchmatch.se , 070-492 66 95
Mer information: Klicka här >>