ITER: JT-60SA EC Gyrotron Power Supply

F4E upphandlar det europeiska bidraget till ITER. F4E vill ha offerter på spänningsgeneratorer.

Upphandlingen omfattar spänningsgeneratorer som skall försörja 2 gyrotroner. Kontraktet inkluderar konstruktion, tillverkning, tester, installation och driftsättning. Spänningsgeneratorerna skall skickas till Japan där de skall användas i en försöksuppställning.

Forskningsanläggning: ITER - http://www.iter.org
Registreringsnummer: F4E-OPE-632
Titel: JT-60SA EC Gyrotron Power Supply
Publicerad: 2015-08-26
Sista dag för anbud/svar/anmälan: 2015-09-25
Leveransdatum: Specificeras i upphandlingsdokumenten.
Ordervärde: Ej definierat
Kompetensområden: Beräkning/Konstruktion, El/elektronik, ITER, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Mekanisk tillverkning, Montering, installation, logistik, Test/driftsättning, Övrigt
Research Match support: info@researchmatch.se , 070-492 66 95
Mer information: Klicka här >>