ITER: Contract for Procurement of Manual Valves, Relief Valves, Control Valves, and Valve Actuators

ITER vill ha nomineringar av företag som är intresserade av att delta i en upphandling för att leverera ventiler och aktuatorer

F4E har blivit ombedda av ITER att nominera företag, institut etc som kan leverera manuella ventiler, överströmningsventiler, reglerventiler samt aktuatorer för dessa.

Forskningsanläggning: ITER - http://www.iter.org
Registreringsnummer: 379
Titel: Contract for Procurement of Manual Valves, Relief Valves, Control Valves, and Valve Actuators
Publicerad: 2015-08-17
Sista dag för anbud/svar/anmälan: 2015-08-27
Leveransdatum: ej definierat
Ordervärde:
Kompetensområden: El/elektronik, ITER, Kontroll/driftövervakning, Projektledning/Tjänster, Vacuum, Övrigt
Research Match support: info@researchmatch.se , 070-492 66 95
Mer information: Klicka här >>