ITER: Provision of System Instrumentation and Control Engineering Support

F4E upphandlar åt ITER-projektet, vill ha anbud på ramavtal att tillhandahålla teknisk support inom två områden ITER är ett projekt som syftar till att uppföra en fusionsanläggning i Cadarache.Projektet skall verifiera den teknologi och vetenskap som används vid fusionsanläggningen.

Upphandlingen omfattar ramavtal på 4 år för respektive del. 

Del 1: sista anbudsdag har passerat

Del 2: konstruktion av de delar av styr-och reglersystemet som omfattas av kärnkraftssäkerhet.

Företag kan ge anbud på delarna tillsammans eller var för sig. Kontraktens storlek är ca 40 MSEK (paket 1) respektive 20 MSEK (paket 2) och kommer att tilldelas för de båda delarna oberoende av varandra. Avrop på de två kontrakten kommer att görs av F4E via "task orders".

Forskningsanläggning: ITER - http://www.iter.org
Registreringsnummer: F4E-OFC-620
Titel: Provision of System Instrumentation and Control Engineering Support
Publicerad: 2015-07-26
Sista dag för anbud/svar/anmälan: 2015-09-11
Leveransdatum: Enl. avrop
Ordervärde:
Kompetensområden: Beräkning/Konstruktion, IT/Big Data/CAD, ITER, Kontroll/driftövervakning, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Projektledning/Tjänster, Säkerhet/Kvalitet
Research Match support: info@researchmatch.se , 070-492 66 95
Mer information: Klicka här >>