Bilaga i Dagens industri 170629. ESS är den största forskningssatsningen någonsin i Sveriges historia. Samtidigt är den svenska forskning som använder neutronspridning begränsad. Därför satsar SSF 120 miljoner kronor för att bygga en forskarskola för neutronspridning. Läs mer i Dagens industris tryckta upplaga. Mer information om forskarskolan Swedness finns här.