FOU Senaste årens globala satsningar på FoU har placerat Sverige i skuggan inom området. En ny rapport visar att Sverige under det senaste decenniet halkat efter inom FoU investeringarna. ”Det är inte konstigt att svenska företag lägger forskningen utomlands”, säger Jacob Wallenberg, ordförande Investor.

”Är Sveriges storhetstid över” var rubriken på ett seminarium som Svenskt näringsliv arrangerade i tisdags. Vid seminariet lyftes fram hur de globala FoU-investeringarna kraftigt ökar samtidigt som Sverige på ett oroväckande sätt halkar efter. I samband med seminariet presenterades rapporten Kunskapsekonomi på sluttande plan.

– Vi är inte immuna mot den globala konkurrensen”, sade Emil Görnerup, Svenskt Näringslivs forsknings- och innovationspolitiske expert.

Det senaste decenniet har de globala investeringarna inom FoU ökat kraftigt. Under samma tid har utvecklingen i Sverige varit den motsatta. Mätt som andel av BNP har företagarnas FoU-investeringar minskat med en procent, vilket motsvarar 35 miljarder kronor. En förklaring till att FoU-investeringarna i det svenska näringslivet minskar är att stora företag som Astra Zeneca, Ericsson och Sony har avvecklat delar av sin svenska verksamhet och därmed också minskat sin forskning. På sikt innebär detta ett hot mot svensk konkurrenskraft och välståndsutveckling, anser Emil Görnerup.

Samtliga på seminariet lyfte fram hur viktigt det är att Sverige står öppet och välkomnar utländsk forskning och utbildning för att öka kompetensen inom dessa områden.

Läs mera på Svenskt Näringsliv

Publicerad: 2015-04-22