Första utbyggnadsetappen går till Skanska

European Spallation Source(ESS) tecknade den 3 november ett avtal med Skanska värd 670 Mkr för att finansiera den första utbyggnadsetappen. Bygget ska genomföras av 75% av Skanska Sverige och i samarbete med 25% Skanska UK.

Det komplexa projektet är uppdelat i flera steg, och separata avtal kommer att avgöras i början av varje steg. Avtalet omfattar utgrävningsarbeten, nödvändig infrastruktur på byggarbetsplatsen, ESS acceleratortunnel och arbete med ett antal närliggande byggnader. Byggnadsarbetena som ingår i detta avtal kommer att inledas omgående.

Skanska Sverige är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande. Affärsenheten har cirka 11.000 anställda i Sverige.

Läs hela nyheten om Skanska på ESS hemsida

Publicerad: 2014-11-04