I samarbete med Europa verkar Skåne för att regioner ska ha en mer aktiv roll för att skapa tillväxt.

På Vanguard-initiativets årsmöte i Milano i november 2014 kom de deltagande regionerna bland annat överens om att förenkla tillgången till gemensam finansiering av saminversteringsprojekt och att utforska lösningar till för att stärka privat/offentlig-finansiering genom Europeiska investeringsbanken.

Läs hela artikeln om tillväxt i Skåne.

Publicerat: 2014-11-14