Research Match stödjer svenska företag som vill bli leverantörer till Europas forskningsanläggningar. VD Ulrika Steiner presenterar Research Match. Fyra inköpschefer från Europas största forskningsanläggningar berättar om kommande inköp. Tre VD:ar från företag som levererar till Big Science om hur det går till.
– Allt detta på sju minuter.