Swedish Incubators & Science Parks – SISP

SISP ”Frigör potentialen i ett svenskt ekosystem för innovation och entreprenörskap i världsklass.” I en artikel på SISPs nyhetssida omnämns Research Match som platsen där svenska företag skapar stora affärsmöjligheter genom att bli leverantörer till europeiska forskningsanläggningar.

Publicerat: 2014-12-02

Läs artikeln om Research Match på SISPs hemsida