Johansson, Baylan och Damberg deltar vid statsbesök i Frankrike

Den 2-4 december reser arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, energiminister Ibrahim Baylan och närings- och innovationsminister Mikael Damberg tillsammans med det svenska kungaparet på statsbesök till Frankrike. Huvudsyftet med statsbesöket är att stärka de långsiktiga politiska och ekonomiska förbindelserna.

Statsråden och kungaparet reser till Frankrike tillsammans med en stor svensk näringslivsdelegation som leds av Jens Spendrup, ordförande i Svenskt Näringsliv och Ylva Berg, vd för Business Sweden.

– Jag ser fram emot att fördjupa samarbetet med Frankrike, inte minst när det gäller kulturens och samhällets roll för ungas delaktighet och nyanländas möjligheter i ett nytt land, säger Ylva Johansson.

En rad företagsbesök och seminarium inom innovation, miljö och utanförskap, samt bilaterala möten står på agendan. Statsråden deltar bland annat i BioScience Business Forum där de träffar franska och nystartade svenska företag i life science-branschen. Seminariet organiseras av Business Sweden tillsammans med France Biotech. Statsråden deltar också i OECD:s ekonomiska forum på temat grön tillväxt och globalisering. Den svenska delegationen kommer även att träffa den franske presidenten Francios Hollande.

– Det är glädjande att ha möjligheten att främja svenska intressen inom ramen för statsbesöket. Genom min medverkan i en internationell konferens om klimat och energi ser jag fram emot möjligheten att belysa de svenska satsningarna inom området, säger Ibrahim Baylan.

– Statsbesöket ger möjlighet för svenska företag att knyta nya kontakter i Frankrike samt bygga vidare på redan starka handelsförbindelser. Jag är angelägen om att visa upp Sverige som ett attraktivt investeringsland och jag ser mycket positivt på förutsättningarna för ytterligare svenska satsningar på den franska marknaden, säger Mikael Damberg.

Teman för statsbesöket är innovation och forskning, handel och investeringar, utanförskap och integration, klimat, miljö- och energifrågor samt Sverige som en kreativ kultur- och livsstilsnation.

Kontakt
Natali Sial
Pressekreterare hos Ylva Johansson
072-520 54 49
Gunilla Hjalmarson
Pressekreterare hos Ibrahim Baylan
072-545 70 79
Ann Wolgers
Pressekreterare hos Mikael Damberg
072-543 87 07

Publicerat: 2014-11-28
Läs mera om stadsbesöket i Frankrike på Näringsdepartementets hemsida.