Projektbeskrivning

Pressmeddelande

Nytt sekretariat ska hjälpa företag samverka med internationella forskningsanläggningar.

Sverige investerar mycket i stora internationella forskningsanläggningar som till exempel ESS och MAX IV, men svenska företag har varit underrepresenterade när det gäller att delta i uppbyggnaden och utvecklingen av anläggningarna. Nu startas ett nytt sekretariat i Malmö som ska ändra på det.

Sekretariatet finns i Malmö och drivs av Research Match på uppdrag av VINNOVA. Det ska hjälpa svenska företag som vill delta när anläggningarna gör upphandlingar av utrustning, varor och tjänster. Upphandlingarna kan innefatta alltifrån högteknologisk utrustning och byggprojekt till leveranser av enklare varor och tjänster. Det nya sekretariatet ska också medverka till att företag i Sverige utnyttjar anläggningarna för forskning i större utsträckning.

Exempel på forskningsanläggningar det handlar om är European Spallation Source, ESS, och MAX IV i Lund, men även om anläggningar som finns i andra länder såsom CERN och European Southern Observatory (ESO).

– Sverige investerar betydande belopp i dessa stora forskningsanläggningar, men svenska företag har varit underrepresenterade jämfört med företag i andra länder när det gäller att utnyttja de forsknings- och affärsmöjligheter som anläggningarna ger. Den funktion vi nu har startat ska bidra till att ändra på det, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för VINNOVA.

Publicerat: Vinnova 2014-08-20