Projektbeskrivning

Foundation Stone Ceremony visar på den vetenskapliga betydelsen av ESS

Flera hundra medlemmar av det europeiska forskarsamfundet Foundation Sten Ceremony samlas idag vid European Spallation Source (ESS) i Lund. Evenemanget hålls för att ”lägga grunden” både för den nya anläggningen, som nyligen har påbörjats, och för en ny generation av vetenskap i Europa.

ESS är ett konsortium av europeiska nationer som samarbetar i konstruktion och tillverkning av en av Europas största infrastrukturprojekt. Dagens händelse är en följd av ESS första spadtag som hölls i början av september, då värdlandet, Sverige och Danmark, erkände deras framgångsrika inrättandet av alleuropeiska politiska och ekonomiska partnerskap för ESS.

ESS är en storskalig forskningsinfrastruktur, som har utvecklats för att möta den vetenskapliga efterfrågan på anläggningar som ligger utanför förmågan hos enskilda nationer eller institutioner i omfattning och komplexitet, säger Jim Yeck, ESS generaldirektör. Forskare och ingenjörer från hela världen deltar i byggandet av ESS.
Efter två årtionden av allt mer sofistikerade tekniska designarbete har forskare, ingenjörer, projektledare och byggare nu påbörjat byggandet av den mest kraftfulla neutronkälla i världen. ESS kommer att ge verktyg för analys som gör det möjligt för framtida upptäckter inom nanoteknik, biovetenskap, läkemedel, materialteknik och experimentell fysik. Det är underförstått att ESS, både genom den forskning som kommer att utföras där, och inrättandet av anläggningen själv, kommer att fungera som en ekonomisk drivkraft för hela Europa.

 

Det har tagit mer än 20 år för att nå den punkt där vi är idag, säger Yeck. Byggandet har börjat tack vare invigningen av otaliga människor som har bidragit med sin vetenskapliga enhet, teknisk uppfinningsrikedom och administrativa fastställandet. Vi är mycket stolta över att vara där vi är, men också mycket väl medveten om det ansvar vi bär.

Publicerat på Europeanspallationsource: 9 oktober 2014