Projektbeskrivning

Mats Ohlsson

Mats Ohlsson, VD Examec

 

Anbud som gett affärer

Examec tecknade efter en konkurrensutsatt upphandling ett ramavtal med Max IV 2012. Därefter har företaget fått ett 10-tal beställningar, vilket visar att Examec vunnit ungefär var 4:e som man valt att medverka i.

Vi deltog tidigt i CATE-projektet och fick den värdefulla kompetensutveckling som fordras för att kunna tävla om beställningar från Cern. Detta har lett fram till en order på 40 stycken komponenter till Hie Isolde acceleratorn på Cern, berättar Mats.

Vi har också vunnit ESS´s första upphandling av mekanisk tillverkning vilket lett till en beställning av en Neutron Chopper Test Enclosure.

Den första order till ESS är en inbyggnad för riskfri test av den Neutron Chopper som ska reglera de snabba neutronerna vilka blir ett resultat av protonflödet i acceleratorn.

Framgångsfaktorer

Vi strävar efter att ständigt förbättra våra produkter och öka vår kompetens. Att delta i offentliga upphandlingar från forsknings-anläggningar innebär en ständig benchmarking, ökade kunskaper om konkurrensläget och ökad förmåga att säkerställa priskalkylerna. Vi har lyckats förena höga krav på teknisk kvalitet med rätt pris, säger Mats.

En viktig framgångsfaktor är också att ibland våga säga nej, att inte ta sig vatten över huvudet. Det gäller att säkra leveranserna. Att misslyckas kan bli mycket dyrt.

Ständiga förbättringar

Strävan mot ständiga förbättringar har gett oss återbäring i nya affärer och lägre kostnader. Vi får bevis på att kompetensutveckling lönar sig. Då vågar vi också försiktigt räkna på ännu större affärer med ännu högre krav.

Offentliga upphandlingar + / –

Offentliga upphandlingar från forskningsanläggningar innebär oftast stramare krav, det tycker jag är bra, framhåller Mats. Däremot kan vi notera att kraven ibland varit litet lågt ställda för att få med fler leverantörer. Det har lett till en del anbudslämnare som bara pressar priser. Risken är att billiga leverantörer stöter bort de mer kvalificerade då priskriteriet är mycket dominerande. En olycklig styrning som inte främjar kompetensutvecklingen.

En nackdel med offentliga upphandlingar är att inköpsorganisationen ibland är okunniga om de formella tekniska kraven.

Att få ihop anbud

Bortsett från vårt första anbud så är det våra ordinarie medarbetare som skriver ihop anbuden. Vi har inte upplevt några problem med att hinna med och ju fler upphandlingar vi deltar i ju smidigare går det. Repetition ger färdighet.

Offerter till privatkunder ser vi som vår core-business, anbud till forskningsanläggningar är vår tillväxtmarknad.

Vinsten

Vi har gått plus på beställningarna från forskningsanläggningarna, om än med små marginaler. Den verkliga vinsten är som sagt kompetensutvecklingen.

Svensk industri klarar konkurrensen

Vi måste dock säkra vår konkurrensposition och ständigt öka förädlingsvärdet i våra produkter, hävdar Mats. Se på Tysklands industri som upprätthåller sin världsledande position genom ständiga förbättringar!

Examecs strategi

Vi kommer även i fortsättningen att medverka vid forskningsanläggningarnas upphandlingar. Vi har kapacitet att etablera oss hos dem. Detta är en del av vår strategiska utveckling och vårt mål är att etablera vårt varumärke Top-Of -Mind.

 

Examec Maskinmontage AB

som grundades 2003, är specialiserat på precisionsdetaljer och avancerat maskinbygge i mindre serier. De bygger maskiner med högsta krav på tillförlitlighet, där krångel och haveri skulle orsaka kunderna allvarliga konsekvenser som förlorad produktion, livsmedelssäkerhet eller felaktiga vetenskapliga data.
Kunderna är större industriföretag inom förpackning, forskning och transport. Företagets styrka ligger i komplicerade montage och tillverkning av detaljer med högsta precision, gärna större detaljer. De tar ett helhetsansvar från konstruktion och projektledning till el, automation, mätning och slutprovning. Allt under ett tak. Företaget har 35 anställda och omsätter cirka 90 MSEK.