Projektbeskrivning

Warning: file_get_contents(http://www.matchring.se/DesktopModules/RM_Company/API/Service/getTenderingsByCenterIdCustomTemplate?type=1&noOfItems=5¢erid=27&linkUrl=/upphandling&templateName=RM_Company-TenderingListCenterShortCode): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 503 Service Unavailable in /customers/8/f/e/researchmatch.se/httpd.www/wp-content/themes/Avada/shortcodes.php on line 135

Världens mest kraftfulla neutronkälla – 30 gånger ljusare!

Just nu pågår byggnationen av The European Spallation Source (ESS) i Brunnstorp utanför Lund.  ESS kommer att bli ett flervetenskapligt forskningscenter baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla.

Materialforskning med neutroner skapar möjlighet att ta fram och förbättra tusentals produkter i framtiden. Förprojekteringen är klar, byggnationen påbörjades under sommaren 2014 och forskningscentret skall stå klart 2026. Anläggningen kommer att öppna för forskning redan 2022.

ESS kommer att bli cirka 30 gånger kraftfullare än liknande anläggningar. ESS öppnar nya möjligheter för forskare inom till exempel Life science, miljö, IT, energi, nya material, transport, fysik och arkeologi. ESS kan jämföras med ett stort mikroskop, där man studerar olika material – plaster, läkemedel, metaller ner på atom- och molekylnivå – med hjälp av neutroner.  ESS kommer att vara särskilt lämpad för forskning om komplexa biologiska material inom ingenjörsteknik och miljöteknik. Forskningen med neutroner kan ge oss miljövänliga förpackningar, kunskap om vattenrening och renare industriella processer.

Forskningen kommer också att göra skillnad för vår vardagskemi, exempelvis tvättmedel, målarfärg, rengöringsmedel och smörjmedel och göra dem mer effektiva och samtidigt mer miljövänliga. För hela bygget finns en detaljerad beskrivning, WBS som beskriver strukturen, processen, ingående delprojekt (WP) och enheter (WU) för hela byggnationen. Delprojekten bryts i sin tur bryts ner till nivåer som är lämpliga för att tydligt ange de arbeten som ska utföras.

Byggfasen består av följande delprojekt:

- Accelerator
- Konventionell byggnad
- Energi
- Neutron Spridnings System
- Integrerat Kontroll System
- Mål Station

ESS investeringskostnad är beräknad till 1,8 miljarder euro.

ESS är ett europeiskt projekt, med för närvarande sjutton partnerländer. Bolaget European Spallation Source ESS har under sommaren övergått från ett svenskt aktiebolag till ett s k ERIC (European Research Infrastructure Consortium).

James H. Yeck är verkställande direktör för bolaget är och Sven Landelius är  styrelseordförande. Landelius ledde runt millenniumskiftet bygget av Öresundsbron.

ESS investeringskostnad är beräknad till 1,8 miljarder euro (2013) och driften 140 miljoner euro per år. Sverige står för 35 % av konstruktionskostnaden respektive 10 % av driftkostnaden. Danmark står för 12.5 % av konstruktionskostnaden och Norge för 2.5 % av densamma.  ESS finansieras delvis med kontanta medel och delvis med så kallade in-kind-bidrag (IKC=varor och tjänster i natura) från partnerländerna, vilka uppskattas till omkring 60 % av den totala kostnaden.

ESS har nu gått in i byggfasen. Bosatta runt Lund kan nu se hur anläggningen växer fram.
Du kan följa bygget på ESS hemsida. Nedan en film om ESS.

Just nu pågår upphandling av: