Projektbeskrivning

Dagens Ämne: Avancerade material

”Vecka45” är i Finspång onsdag den 4 november. Vi pratade med kommunalrådet och två av gästerna som ska tala om hur företag i Östergötland kan vinna miljarder i framtida upphandlingar.
Artikel i http://affarsstaden.se/ av Daniel Atterbom. Läs direkt på nätet, klicka här.
Utdrag ur artikeln rörande Research Match VD, Ulrika Steiner:
Upphandlingar för miljarder
Ulrika Steiner är VD på Research Match Sweden AB, ett nationellt förmedlingssekretariat med kontor i Malmö. Hon gästar Finspång under Vecka45.
– Vi ska prata om affärer för miljarder, säger Ulrika Steiner. Svensk industri går miste om miljarder när det gäller upphandlingar vid Europas stora forskningsanläggningar. Under de närmaste fem till tio åren kommer det att upphandlas för 150 miljarder svenska kronor.
Här finns en stor potential.
– Vi ska vinna fler affärer, Sverige bidrar genom skattemedel varje år med 1,3 miljarder kronor till forskningsanläggningar som CERN i Genève och European Spallation Source (ESS) som nu byggs i Lund. En annan stor forskningsanläggning är ITER, norr om Marseille.
– Där ska forskare försöka komma fram till hur man kan ta tillvara på energikraften i kärnfusioner. Ytterligare en forskningsanläggning är European Southern Observatory (ESO) som nu bygger E-ELT (European Extremely Large Telescope), världens största teleskop, på en bergstopp i Chile. Titta gärna på de hisnande vackra bilderna från rymden (länk). Från E-ELT kommer vi att kunna se längre än någonsin, kanske titta in i andra vintergator.
– De här forskningsanläggningarna upphandlar för miljarder kronor de närmaste åren. Framförallt vänder de sig till teknikföretag. Där är svenska företag dåliga på att lämna anbud. Skälen är flera. Upphandlingarna är i stort sett okända i Sverige, och intresset är inte tillräckligt stort. Men det är en fantastisk möjlighet för Sverige att öka vår konkurrenskraft internationellt, öka vår export, höja vår kompetens och förädlingsvärdet i industrin, vilket är oerhört viktigt. Vi kan öka omsättningen och kunskapen i de svenska industriföretagen, även i Östergötland.