Anne Lagerdahl-Willis om Pia Kinhult

”Neutronspridning är en experimentell teknik som används för att studera materials egenskaper inom ett mycket brett forskningsområde som fysik, kemi, biologi, geologi, miljö- och energiforskning.” Så beskriver Wikipedia det som ESS i Lund ska jobba med.

Där har Pia Kinhult, till nyligen ledande regionråd (M) i Skåne, nu sin arbetsplats. Men där forskarna på den stora anläggningen ska ge sig in i materians kärna, blir hennes arbete utåtriktat. ESS är en europeisk satsning, European Spallation Source, med Sverige och Danmark som huvudägare. Pia Kinhult ska som strategisk rådgivare jobba med PR kring processen och bidra till goda relationer mellan de 17 ägarländerna.

Efter tjugo år i den skånska politiken och mycket utvecklingsinriktat samarbete med olika samhällsaktörer – även på andra sidan Sundet – tror hon att uppdraget till viss del blir sig likt. ”Det
handlar om att ena viljor för att få en rörelse framåt.”

Tack vare politiken har Pia Kinhult en lång bekantskap med ESS. Redan 2000 blev hon som fritidspolitiker i en regional utvecklingsnämnd ombedd att vara med på ESS-gruppens möten. ”Jag satt som en fågelholk i början, men efter hand förstod jag att det här måste bli av. Det handlar om morgondagens lösningar, som vi behöver för att kunna möta problemen vi står inför, inte minst med tanke på miljön.”

Som exempel nämner Pia Kinhult utveckling av syntetiska varianter till sällsynta mineral; säkrare material för transportsektorn; förbättringar av läkemedel och jordbruksmetoder.

”Därför är det som byggs här en angelägenhet för alla landets lärosäten och hela industrin.”

ANNE LAGERDAHL-WILLIS
Publicerad på Dagens Samhälle

Ladda ner artikeln om Pia Kinhult