Vill du också göra affärer med Big Science?

Forskningsanläggningarna gör affärer för miljarder, tillgängliga via deras publicerade upphandlingar. Processen är resurskrävande och komplicerad i jämförelse med vanliga leverantörsavtal. Vi kan se till att din verksamhet ges de bästa förutsättningarna för att kunna vinna kontrakt. Våra upphandlingsexperter tar hand om hela processen mellan ert företag och den upphandlande forskningsanläggningen. Vi har producerat vinnande anbud förut. 

Hur går det till?

Vi bevakar aktuella upphandlingar för ert företags räkning. När forskningsanläggningarna publicerar intressanta upphandlingar startar processen för nya affärer med Big Science.

Research Match experter bevakar alla etapper i anbudsprocessen och säkerställer ett effektivt deltagande samt ett väl förankrat anbud – från start till tilldelning av kontrakt.

.

Vårt erbjudande

Vi erbjuder bevakning, rådgivning och anbudsproduktion när ni vill lämna anbud till Big Science eller vill offerera leveranser till kontrakterade ”vinnande” företag

 1. Bevakning av relevanta upphandlingar
 2. Marknads/konkurrent-analys och riskbedömning
 3. Anbudsproduktion och bevakning av upphandlingsprocessen inklusive Q&A
 4. Analys och utvärdering av tilldelningsbeslut
 5. Kontraktering och leveranskontroll vid kontraktstilldelning

Kontakt oss för mer information och skräddarsydda lösningar.

Vi erbjuder rådgivning och partnerskap när nya affärer initieras, utformas och genomförs.

 1. Initierar och bildar konsortium för stora projekt
 2. Bildar och deltar i Advisory Board
 3. Styrelseuppdrag med anknytning till forskning/industri
 4. Support vid finansiering och kapitalisering
 5. Utveckling av digitala tjänster inom industri, Big Data och hållbar energi

Kontakta oss för mer information om skräddarsydda uppdrag specifika för er verksamhet.

We offer research institutions, science parks and research facilities qualified consultative and advisory services in the area of science communication and outreach activities.

 1. Strategic development: platform, target audiences and purpose-driven communication
 2. Social media
 3. Digital communication and advertising
 4. Event communication
 5. Web content production and newsletters
 6. Science journalism and content production

Our experts are particularly initiated within the field of business communication, i e science communication towards industry. Contact us for more information and tailored solutions.

Ulrika Steiner
Ulrika SteinerCEO
Upphandlingsexpert. Managementkonsult inom projektledning, affärsutveckling och finansiell kommunikation. Tidigare ledande befattningar i noterade bolag inom fastigheter, finans och infrastruktur. Styrelseuppdrag.

Tel: +46 (0)70 492 66 95
E-post: ulrika.steiner@researchmatch.se

Ylva Gnosse
Ylva GnosseScience Communication/PR
Civilekonom. Konsult inom kommunikation, digitala och sociala media, event och affärsutveckling. Tidigare erfarenheter som innovationskonsult, marknadschef och projektledare på reklambyrå.

Tel: +46 (0)707 802 603
E-post: ylva.gnosse@researchmatch.se

Lars Elmberg
Lars ElmbergIndustriell rådgivning
Civilingenjör. Ledande befattningar inom teknikinriktad verksamhet, bolagsstyrning, styrelsearbete och kapitalisering. Erfarenhet från finansiering av europeiska forskningsprogram.

Tel: +46 (0)70 823 70 04
E-post: lars.elmberg@researchmatch.se