Nyheter

Sverige vässar kompetens inom neutronspridning

Bilaga i Dagens industri 170629. ESS är den största forskningssatsningen någonsin i Sveriges historia. Samtidigt är den svenska forskning som använder neutronspridning begränsad. Därför satsar SSF 120 miljoner kronor för att bygga en forskarskola för […]