Upphandlingsstöd i världsklass

Upphandlingsstödet blir en egen Upphandlingsmyndighet i september 2015 och får ett extra bidrag på 35 miljoner kronor, vilket tillsammans med ordinarie bidrag ger en totalsumma på 77 miljoner kronor.

Ylva Mannervik är chef för det samordnade upphandlingsstödet vid Konkurrensverket och hennes mål är att skapa ett upphandlingsstöd i världsklass för bidraget.
– Sverige skiljer sig gentemot andra länder genom att vara ett samlat upphandlingsstöd, säger Ylva i en intervju på Upphandling 24.
Upphandlingsstödet, som snart blir egen myndighet, består av Kammarkollegiet, Vinnova, Miljöstyrningsrådet samt ett 50-tal nyrekryterade kompetenta medarbetare.

Ylva Mannervik säger vidare i intervjun att hon vill satsa på inköpsanalys och kategorisering.
– Det är viktigt att få koll på vad man köper och hur man värderar olika typer av avtal och köp, svarar hon på vad hon ser för förbättringar inom snar framtid.

Vilken nytta gör Upphandlingsstödet? Vad ska stödet göra med de extra 35 miljoner det tilldelas från första januari? Lyssna på intervjun med Ylva Mannervik, som är ansvarig för det samlade upphandlingsstödet.

Läs hela artikeln på Upphandling24

Publicerad: 2014-10-20