Forskningsinstitutionerna runt om i världen är en marknad värd 150 miljarder kronor, som svenska företag knappt känner till. I dag bjuder Research Match, på uppdrag av Vinnova, in till Miljardkonferensen i Stockholm för att främja mer samarbete.

Det är främst teknik- och industriföretag som är aktuella för att sälja tjänster och varor till anläggningar som Cern i Schweiz, ESS och Max Labb IV här i Sverige. Utöver fler jobb, fler företag, nya kunder, ökad omsättning och tillväxt, skulle ökad export till anläggningarna dessutom leda till ökad kompetens och konkurrenskraft för företagen.

Mats Ohlsson, vd för Examec, har sålt till de här anläggningarna i flera år.
”Pengarna i affären är det lilla. Det allra viktigaste för oss är att höja vår kompetensnivå så att vi kan höja förädlingsvärdet på våra produkter. Det är en överlevnadsfråga för svensk industri, tror jag.”
Viktigt ligga steget före När enklare jobb går till företag i länder med lägre kostnader så måste svenska företag höja nivån för att ligga steget före andra länder, menar han.
”Man blir utmanad, måste tänja sina gränser och våga ta kliv uppåt hela tiden.”

Mats Ohlsson är även ordförande för ett nytt affärsnätverk, Big Science Supplyers Network, som ska koppla samman företag som är aktuella för upphandlingar. Skanska, Examec, Omnisys, Scandinova, Advokatfirman Lindahl och Living Waters är med i uppstartsfasen.
”Vi har vind i ryggen. Det känns jättebra. Dels ökar marknaden väldigt mycket i Sverige i och med att Max IV är i full gång. Och ESS gasar på rejält, så det känns jätteroligt.” Tuffa krav ställs. Dessutom kommer det flera förfrågningar från Iter i Frankrike.

Men Mats Ohlsson är tveksam på om svenska företag i dag möter kraven som institutionerna ställer. ”Vad jag har sett hittills är det väldigt komplicerade förfrågningar. Av den anledningen måste man gå samman
i konsortier, för att spänna över hela kompetensvidden.” Nätverket ska underlätta det samarbetet framöver. ”Jag tror inte att svenska företag är så bra på att samarbeta, egentligen, men i och med att Max IV finns, har det utvecklats ett antal företag som är vana att jobba tillsammans. Men vi hoppas att vi ska få stöd av fler svenska företag som har speciella kompetenser som ska ingå i nätverk.”

I första hand blir det ett nätverk av svenska företag. ”På det viset stärker det svensk konkurrenskraft. Men i förlängningen ska vi kanske ha lite luddiga gränser vissa kompetenser är ovanliga i hela världen. Vi vill vi kunna vända oss till dem med”, säger Mats Ohlsson.

MALIN EIREFELT
malin.eirefelt@di.se

Publicerat: 2015-04-28
Foto: Joey Abrait
Läs hela artikeln på Dagens Industri