Vinnova.se. Vinnova och Vetenskapsrådet sjösätter nu SWEbeams. Initiativet ska bidra till att Sverige drar nytta av de unika möjligheter forskningsanläggningarna ESS och MAX IV innebär för landet.

De stora internationella forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Lund ger Sverige stora möjligheter att stärka vår forskning och innovationskraft inom många industriella områden. Men för att ta tillvara potentialen krävs att forskningsanläggningarna nyttjas och att den kunskap som samlas här kommer samhället till nytta i faktisk tillämpning.

Därför startar nu projektet SWEbeams som ska samla alla intresserade aktörer till en gemensam plattform för samverkan, forskning, innovation och dialog. Det handlar bland annat om hur lärosäten och forskningsinstitut ska kunna bli en ingång för att företag och andra aktörer i samhället ska kunna dra nytta av forskningsanläggningarna. Projektet leds av Chalmers tekniska högskola och Region Skåne bistår i arbetet som pågår fram till sommaren 2018. Projektbeskrivning för SWEbeams.

Kontaktperson för projektet, Fredrik Hörstedt, vicerektor för nyttiggörande, Chalmers: fredrik.horstedt@chalmers.se, Margareta Wallquist, samordnare för forskningsinfrastruktur, Chalmers margareta.wallquist@chalmers.se

På Vetenskapsrådets webbsida för ESS kan du läsa om vad som händer mer kring ESS uppbyggnad och drift. Du kan se vad som är på gång och vilket stöd du kan få.

Till Vetenskapsrådet