chalmers.se. Chalmers har tillsammans med fyra partners beviljats 36 miljoner kronor från Vinnova för ett nytt kompetenscentrum för additiv tillverkning i metall. Centrumet får namnet ”Centre for Additive Manufacture – Metal ( CAM2 ). Satsningen utgör en del av regeringens initiativ att skapa forskningsmiljöer i världsklass med syfte att stärka Sveriges konkurrens- och attraktionskraft.

​Åtta nya kompetenscentrum har beviljats finansiering av Vinnova under de kommande fem åren. Ett av dem är CAM2, ett centrum för additiv tillverkning i metall som Chalmers kommer att vara värd för. Additiv tillverkning kallas ibland för 3D-printing och är ganska vanligt för plastkomponenter. Nu ska utmaningarna inom metallområdet utforskas. Forskaren Eduard Hryha är blivande projektledare och presenterar inriktningen för det nya centrumet.

‒    Inom CAM2 kommer vi att satsa på forskning för utveckling av material och processer för additiv tillverkning av avancerade metalliska komponenter. Vi tror att additiv tillverkning kommer att revolutionera både hur produkter utvecklas och tillverkas i framtiden.

På kort sikt anses additiv tillverkning förändra landskapet inom produktutveckling, tillverkning och logistik. På lång sikt kommer tekniken ha betydande effekt i strävan mot att uppnå FN’s klimatmål.

‒    För att nå klimatmålen måste vi göra stora förändringar i hur produkter tillverkas. Additiv tillverkning är just en sådan revolutionerande metod. Med den tekniken kommer det gå att designa helt nya typer av komponenter eller produkter som kan ha helt andra egenskaper än vad dagens versioner har.

Forskningen inom CAM2 kommer att ledas från Chalmers men involverar även Högskolan Väst, Linköpings universitet och forskningsinstituten Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industriteknik och Swerea IVF. Dessutom har centrumet ett starkt industriellt stöd. Hela 22 företag kommer att medverka.

 Läs också: Nu byggs en nationell arena inom 3D-printing i metall

Utvecklingen inom området additiv tillverkning har gått snabbt framåt de senaste åren. Den snabba utvecklingen av teknik och utrustning har inneburit att materialutvecklingen i världen inte har hunnit med. Här finns en chans för svensk industri att placera sig i framkant. Sverige har ca 25 % av världsmarknaden inom pulvertillverkning vilket tillsammans med den starka forskningen inom pulvermetallurgi är ett fundament för att ändra detta.

Eduard Hryha berättar att uppdraget för det nya kompetenscentrumet är att ta tekniken ytterligare steg framåt. Flertalet tillverkare och slutanvändare i olika sektorer, som fordon, olja, mat och medicin arbetar med att integrera additiv tillverkning. Idag saknas kompetensen och infrastrukturen.

‒    I förbindelse med additiv tillverkning ser vi det som centralt att utveckla pulver och nya förbättrade material och koppla dessa insatser till utveckling av beredning och produktdesign samt metoder för ökad produktivitet och robust efterbehandling.

Dessa behov förenat med det starka industriella engagemanget utgör grunden för det nya kompetenscentrumet. Genom CAM2 samlas kärnkompetens inom pulverteknik, materialteknik, processutveckling och produktdesign. Tillsammans med en koordinerad infrastruktur skapas en kritisk massa för strategisk utveckling av teknikområdet som förväntas leda till ny spetsforskning och nya lösningar inom industrin.

Vinnovas generaldirektör Charlotte Brogren belyser vikten av tillgång till bra forskningsmiljöer och möjligheter till samarbeten med universitet i ett pressmeddelande. Den typen av samarbeten stärker innovationsförmågan i företagen som deltar, säger hon.

 Läs Vinnovas press release: Ny satsning på forskningsmiljöer i världsklass stärker Sveriges attraktionskraft

Samarbetspartners:
Chalmers tekniska högskola, Högskolan Väst, Linköpings universitet, Fraunhofer – Chalmers Centrum för Industriteknik, Swerea IVF, och industripartners AB SANDVIK, Alfa Laval Lund AB, Arcam AB, Atlas Copco AB, GKN Aerospace Sweden AB, Höganäs AB, Saab AB, Siemens Industrial Turbomachinery AB, Volvo Cars Corp. AB, Volvo Lastvagnar AB, AGA Gas AB, Carl Zeiss AB, Quintus Technologies AB, RZ Riboverken AB, AIM Sweden AB, Brogrens AB, Cascade Control AB, Lasertech LSHAB, Modul System AB, Ortoma AB, Permanova Lasersystem AB, Tooltec AB.

Text: Sandra Arvidsson & Nina Silow