Miljardkonferensen

Miljardkonferensen arrangerades den 29 april 2015 i Stockholm. Seminariet var det första i sitt slag med inköpschefer från CERN, ESO, ESS och F4E, Europas Big-Science anläggningar, tillsammans med svenska teknikföretag som har kvalificerat sig som leverantörer till Big Science på talarlistan. Läs mer om dessa framgångsrika företag här.

Nedan finns ett sammandrag på 7 minuter om vårt uppdrag som Sveriges ILO-sekretariat med klipp från Miljardkonferensen. Vårt 3-åriga uppdrag avslutades den 30 juni 2017.

Tack alla deltagare på Miljardkonferensen!

Pdf-versionerna av talarnas presentationer ligger till vänster om respektive talare. Länk till de filmade presentationerna finns på Vinnovas Youtube-lista.

Presentationer Miljardkonferensen Innehåll Content Talarlista Miljardkonferensen
Upphandlingar för miljarder – What´s in it for You? Procurement for billions – What´s in it for You?
Maria Borelius, Moderator och Vetenskapsjournalist
Presentation PDF – Charlotte Brogren VINNOVA – stärker Sveriges innovationskraftHur ser dagens svenska investeringar i Big Science ut? Hur kan Sveriges ILO-funktion hjälpa till? Om Vinnovas program för att stärka innovationskraften i Sverige. VINNOVA- Strengthening innovation in SwedenWhich are the Swedish investments in Big Science today and how can the Swedish ILO-function support further business? Vinnova promoting innovation in Sweden.
Charlotte Brogren, Generaldirektör Vinnova
Presentation PDF – Ulrika Steiner Big Science – En okänd marknad för miljarder!Miljardinvesteringarna. Var sker de? Hur stora är de? Vad upphandlas? Så stödjer vi svenska företag att hitta nya affärer. Big Science – An unknown market worth billions of euros.Which are the major business opportunities right now at Big Science facilities? We support Swedish companies in becoming suppliers to Big Science.
Ulrika Steiner, VD Research Match Sweden AB
Presentation PDF – Marie-Louise Ainalem

Presentation PDF – Luis Alberto Ortega

European Spallation Source ESS – Idag och ImorgonEuropean Spallation Source ESS byggs nu i Lund. Vilken forskning kommer att ske och vilken nytta får vi av den? Det återstår flera miljarder att upphandla. ESS berättar om aktuella upphandlingar. European Spallation Source ESS – Now and TomorrowEuropean Spallation Source ESS is the new top large-scale research facility currently being built in Lund. What kind of research will be done? Which are the upcoming procurements? MarieLuis
Marie-Louise Ainalem, In-kind & External Relations Officer-ESS, Presentation in Swedish
Luis Alberto Ortega, Procurement Officer-ESS, Presentation in English
Miljardkonferens PDF – Mikael Lindholm Så lyckades vi leverera pulsmodulatorer till CERN.Möjligheter och utmaningar. Så vann vi ordern i hård konkurrens. Affärsnyttan med att vara leverantör till Big Science. How we succeeded in selling pulse modulators to CERN.This is how we won the procurement in a tough competition. The possibilities and challenges, and what we gained as a company by being a. Big Science supplier.
Mikael Lindholm, Grundare ScandiNova
Presentation PDF – Anders Unnervik CERN – 60 år av vetenskapliga framgångar. Historia och framgångar. Sveriges deltagande och återbäring. Så upphandlar CERN. Aktuell uppgradering av LHC ger nya affärsmöjligheter. CERN – 60 years of looking into the beginning of matter. Sweden’s participation and return on investment. This is how we procure at CERN. The current LHC project means new business.
Anders Unnervik, Head of procurement-CERN
Presentation PDF – Mats Ohlsson Möjligheter och utmaningar för Examec som leverantör till ESS. Så fick vi en order på komponenter till Hie Isolde acceleratorn på CERN. Om värdet av att göra affärer med Big Science. Possibilities and challengers for Examec as a supplier.This is how we won the order of components to CERN. Benefits and added values for Examec.
Mats Ohlsson, VD Examec Maskinmontage AB
Presentation PDF – Johannes Schimpelsberger VIDEO: European Southern Observatory ESO – bygger världens största teleskop.Historia och framgångar. Sveriges deltagande och andel. E-ELT-projektet betyder nya affärer. Så upphandlar ESO. European Southern Observatory ESO – is building the largest telescope in the world.History and achievements. Swedish contributions and return on investment. The E-ELT project means new business. Procurements at the ESO.
Johannes Schimpelsberger, Senior Contract Officer-ESO, Presentation in English
Presentation PDF – Martin Kores Så deltog vi i ESOs radio-astronomi-projekt Alma.Möjligheter och utmaningar. Lärdomar och resultat. Hur går vi vidare i samarbetet med ESO? Vilka krav kan vi ställa på ESO? How we participate in the radio astronomy project Alma.Possibilities, challenges and results. How can we create more business with the ESO? What do we need and what do we give?
Martin Kores, VD Omnisys Instruments
Presentation PDF – Leonardo Biagioni ITER the great adventure of fusion – Fusion for Energy (F4E)Världens största forskningsanläggning ITER byggs nu i Sydfrankrike. Prislapp: 13 miljarder euros! Bakgrund och historien om fusionskraft. Hur långt har bygget kommit? F4E samlar de europeiska ägarna. Hur deltar Sverige? Så upphandlas varor och tjänster för ITER. ITER the great adventure of fusion – Fusion for Energy (F4E)The biggest research plant in the world ITER, is under construction in southern France. An investment of €13 billons. History and background. The scientific purpose. F4E, as a European partner and procurement agent. How can Sweden participate? How and what do we procure?
Leonardo Biagioni, Head of Contract & Procurement-F4E, Presentation in English
Presentation PDF – Niklas Barringer Så kan Sverige göra affärer med ITER/F4EVi söker möjligheter att bli leverantör till ITER. Så kan vi utveckla vår konkurrens-kraft inom kärnkraftsteknologi och fusion. Vi bygger ett nätverk av spetskompetens inom fusionskraft. How Sweden can do business with ITER/F4EWe are aiming at becoming a ITER supplier-this is what how we develop a competitive offer in fusion and nuclear technology. Succeeding by building a network of qualified competences.
Niklas Barringer, VD ISEC Industrial Security
Sveriges tillväxt och konkurrenskraft inom Big Science. Innovationens och kompetensutvecklingens betydelse för välfärd och tillväxt. Vi måste stärka Sveriges position inom forskning. Bättre återbäring på investeringar i Big Science: fler svenska forskare, studenter och företag på plats för ökad samhällsnytta inom många områden, som energi och miljöteknik. Swedish growth and competitive advantages in Big Science. The importance of innovation, strengthening Sweden’s competence for increased welfare of the nation. Reinforcing our position in Big Science, promoting better return on investment: Researchers, students and companies directly involved, creating public welfare in several areas, as energy and sustainability.
Pär Nuder, Chairman of AP3 and advisor to EQT
What is in it for you?Inled dina nya affärer redan idag! Summering av affärsmöjligheterna – Upphandlingar för miljarder!Vi presenterar också för första gången svenska Big Science Suppliers Network-ett nätverk som skall öka affärerna med Big Science. From information to action-what is in it for you?Start doing business with Big Science today! Summary of the business opportunities.Swedish suppliers are for the first time founding a network to strengthen their business with Big Science. Maria Borelius & Ulrika Steiner