Research Match ITER special. Research Match har träffat tre svenskar som arbetar på ITER sedan många år tillbaka i ett rundabordssamtal. Samtliga önskar att fler svenskar arbetar för ITER – både som anställda och via upphandlingar. Särskilt teknikkonsulter borde kunna leverera till ITER, säger Nenne Jakvik, Lennart Svensson och Anders Wallander.

Berätta om er bakgrund och vad ni arbetar med på ITER!

Lennart Svensson (LS) Jag lämnade Sverige och Volvo för JET-projektet I England där jag var i 8 år. Efter 10 år på CEA (Frankrikes atomforskningsanläggning) och har jag nu varit på ITER i sju år. Jag är ingenjör och arbetar med ett utav de tre upphettningssystem på ITER – ”Neutral Beams”. Just nu så bygger vi en testanläggning i Italien där vi ska ta fram en prototyp av en Neutral Beam injektor. Där jag har ansvaret för alla kontrakt som har med hjälputrustning att göra. Testanläggningen kommer att kosta ungefär 100 miljoner euro.

Nenne Jakvik (NJ): Efter KTH med elektronik/IT arbetade jag som företagsledare i Sydfrankrike. Kom i kontakt med ITER under 2008. Jag arbetar som Section Leader inom Project Control Monitoring Section, Project Control Division. Det omfattar ansvar för tidsplaner och styrning av teknisk projektledning. Jag har 20 planeringsingenjörer på min sektion.

Anders Wallander (AW): Efter en kort tid på Ericsson blev det även för mig JET-projektet i England 5 år. Sedan fick jag jobb på ESO i München och var med och byggde VLT (Very Large Telescope) i Chile. Jag har varit på ITER sedan 2008. Jag är divisionschef för Control System Division som omfattar sammanlagt 60 medarbetare. Ansvaret omfattar tre områden inom styrsystem; conventional operation, machine protection och safety. Allt som allt har vi över 140 olika samarbeten som operatör/beställare.

Hur är det att jobba på ITER?

NJ: ITER är ett forskningsprojekt, inget industriellt projekt! Det skall ge ett värde till mänskligheten! Det är ett humanitärt projekt med syftet att partnerländerna skall lära sig av varandra. Vi skall visa att vi kan gå från forskning, till test och tillämpad drift. Exempelvis så tillverkas supraledande magneter med exakt samma komponenter i 6 olika partnerländer. Målet är att när ITER står klart så kan partnerländerna åka hem och bygga fusionskraftverk som är testat och klart för verklig energiproduktion. Den här humanitära tanken glöms ofta bort i debatten.

AW: De tekniska utmaningarna är mycket mindre än de politiska utmaningarna. Att praktiskt få det att fungera mellan de olika partnerländerna är den största utmaningen. Men det har hänt mycket de sista två åren. Den nya generaldirektören Bernard Bigot har sjösatt en tillförlitlig projektplan. Alla enheter styrs nu utifrån den tekniska planen och centraliserad inköpsfunktion har etablerats.

Hur håller sig svenska företag framme på ITER?

 NJ: Det är inte alls så komplicerat för svenska företag att delta, ungefär som alla andra affärer. 20 % av alla ITER´s inköp görs dock på plats här i Frankrike. Sveriges bidrag är inte enbart genom EU utan även genom indirekta leveranser, exempelvis så kommer stålet som finska Ovako levererar från Sverige.

AW: Det är hård konkurrens och en jättestor marknad här nere. Vi har omfattande stöd från Tata Consultancy – det jättestora indiska företaget. De levererar den mjukvara som vi behöver. Svenska företag kan söka samarbeten med dem.

NJ: Svenska tjänsteföretag borde kunna klara konkurrensen och hålla sig framme med sin höga kompetens. Och då snarare generella teknikkonsulter än specifika kärnkraftkonsulter.

LS: Australien har tidigare inte varit intresserade av att deltaga i ITER projektet men nu sedan de sett att ITER projektet börjar fungera och osäkerheten avtar, då har de visat sitt intresse. Det samma gäller företag. Detta är en tydlig positiv effekt av mr Bigot’s insatser.

AW: Kontrakt som kommer framöver är ”Occupancy” och ”Nuclear Safety”.  Här ligger 100-tals miljoner i potten!

NJ: Alla svenska högteknologiska företag borde kunna leverera till ITER om de vill!

AW: Kontrollrummet för hela ITER anläggningen skall designas och utrustas! Där borde svensk design hålla sig framme.

LS: Vi har redan tecknat alla kontrakt för vår testanläggning i Italien. Vi ligger ju 7 år före i utvecklingen innan vi ska installera samma sak på ITER. Tyvärr så har inga svenska företag deltagit där.

AW: Företagen tittar inte så mycket på effekten av ”technology transfer”, d v s vad de kan vinna i kunskap och ökat förädlingsvärde på längre sikt.

NJ: Det gäller att få med små, nyfikna, specialiserade och innovativa företag i Sverige. Den typen av företag har den största potentialen att kunna anpassa sig till våra villkor. Bevaka inköpen från både F4E och ITERs egna direkta upphandlingar!

AW: Alla styrsystem är i stort desamma. Vi använder t ex exakt samma som ESS. Däri ligger en möjlighet för leverantörerna.

Alla samstämt: Fler svenskar borde söka jobb här! Fler svenska företag kan leverera till ITER – de behöver göra ett grundläggande arbete tidigt om vad som ligger i pipeline!