client_2

MJUKVARA

Affärsmöjlighet för svenska företag att leverera mjukvara som utvecklats enligt specifikation och kundönskemål
Upphandlingen omfattar att utveckla och implementera programvara för att öka user experience. Leverablerna är enligt nedan.

  • D1: ett dashboard som medger att man följer simuleringsprocessen
  • D2: en grafisk post-processor som medger dataplottning
  • D3: ett grafiskt hjälpverktyg för att bygga/editera data
  • D4: ett verktyg som förenklar simuleringar

Reg.nr.:
Informationsbeskrivning:
Sista anbudsdag:
Hemsida:

REF 370
Underlag
2015-05-07 senast 16.00
www.iter.org

ITER - The way to new energy