ipac17.org, vinnova.se. Konferensen IPAC 2017 International Particle Accelerator Conference är världens största konferens i sitt slag och samlar representanter från de stora forskningsanläggningarna i Europa, Kina och USA. Konferensen är en möjlighet att ta del av senaste forskningsrön, nya innovationer, knyta kontakter och initiera och genomföra affärer.

På den industrimässa som arrangeras i samband med konferensen medverkar ett 20-tal svenska företag, universitet och institut under det gemensamma paraplyet Big Science Sweden. Syftet med det svenska deltagandet att marknadsföra svenska leverantörer, att erbjuda kunskapsutbyte mellan akademi och näringsliv samt skapa en arena för samarbete leverantörer emellan, samt skapa förutsättningar för affärer.