Välkommen till nätverksträff kring material och seminarium om ESS och MAX IV!

Onsdag 9 september på Scandic Linköping City

Material förändrar människors vardag och kommer i framtiden att göra det i än högre utsträckning. Det kan handla om allt från biokompatibla material, sensorer, fiberkompositmaterial och nano-partiklar i kosmetika med mera. Möjligheterna är oändliga – en utmaning för oss att hantera!

Dagen syftar till kunskapsspridning och presentation av det arbete som sker runt etableringen av ESS och MAX IV Laboratory (MAX IV) samt vad det innebär för näringslivet i Sverige.
ess_skymning

I Lund investeras stora pengar i två nya forsknings- och labmiljöer. ESS – European Spallation Source blir världens bästa neutronkälla, och kommer enligt plan står klart under 2019. Granne med ESS öppnar MAX IV i juni 2016, som är en testanläggning för synkotronstrålning. Båda anläggningarna innehåller instrumentering och utrustning, som ständigt kommer att utvecklas.

Hur kan svenskt näringsliv och industri dra nytta av dessa anläggningar? Antingen i formen av att leverera utrustning till anläggningarna, eller att som utvecklingsbolag i sin utveckling dra nytta av labmiljöerna och innovationsmöjligheterna som uppstår omkring anläggningarna.

Region Skåne samarbetar med lärosäten m fl om att utveckla en innovationsplattform runt dessa anläggningar. Research Match har ett uppdrag att etablera en industriell plattform som ger stöd åt leverantörer och serviceaktörer som vill samarbeta med ESS & MAX IV.

För mer information: Marie Pettersson, Mjärdevi Science Park AB, marie.pettersson@mjardevi.se alt 013-205204

Anmälan: genom att klicka här.

Välkommen till en intressant dag tillsammans med Mjärdevi Science Park AB och Region Östergötland!

Agenda

10:00 Fika och mingel
10.30 Välkomna – Marie Pettersson, Mjärdevi Science Park AB och Carina Malmgren, Region Östergötland
10.45 Material som innovationskraft – Skånes innovationsområde Smarta material
Daniel Kronmann, Region Skåne
11:30 Nya affärsmöjligheter med material
Lars Tilly, Materials Business Center/Innovation Skåne
12.30 Lunch
13.30 Företags möjligheter som leverantörer till stora forskningsanläggningar
Ulrika Steiner, Research Match
14.30 Summering av dagen och fika

För mer information om Materials Business Center titta gärna in på följande länk: materialsbusinesscenter.se.

mjardevi_logga

Mjärdevi Science Park AB, Teknikringen 10, 583 30 Linköping
Tel 013-20 57 57 | Fax 013-21 01 76 | info(at)mjardevi.se