Nu har SWEbeams överlämnat sin slutrapport till Vinnova och Vetenskapsrådet. SWEbeams har samlat aktörer inom akademi, forskningsinstitut och näringsliv med ett uttalat eller potentiellt intresse för forskningsanläggningarna ESS, MAX IV och deras forsknings- och innovationsarena. Målet har varit att ge förslag på hur kontinuerlig samverkan och dialog mellan aktörerna kan ske samt hur den svenska potentialen i anläggningarna kan stimuleras och realiseras.

Resultatet utgörs av 37 rekommendationer och åtgärdsförslag på hur regeringens avsikter i den nationella strategin för ESS kan omsättas i konkret handling. Läs mer: https://www.swebeams.se/swebeams-lyfter-rekommendationer-och-atgardsforslag-i-slutrapport/

SWEbeams har finansierats av Vetenskapsrådet och Vinnova, och genomfördes i projektform under perioden september 2017 till augusti 2018. Slutrapporten är en redovisning av projektets resultat till finansiärerna.