Företagarnas vd Elisabeth Thand Ringqvist lämnar sin post

De senaste åren har Företagarna genomfört ett omfattande arbete med att utveckla organisation och opinionsbildning, bland annat med förstärkt verksamhet riktad till kvinnor, unga och företagare med utländsk bakgrund.

– När jag nu väljer att lämna för att återgå till näringslivet känns det betryggande att organisationen står stark och kommer att fortsätta att vara den viktigaste rösten för småföretagen i Sverige, säger Elisabeth Thand Ringqvist.

Publicerat: 2014-12-03

Läs hela artikeln på Företagarnas nyhetssida.