ESS i Lund kan få extranamn: New Materials for Global Challenges

8till5.se. ESS i Lund blir Sveriges i särklass mest påkostade bygge. Men okunskapen är stor om European Spallation Source. Därför vill regeringens särskilda samordnare Lena Ek ge ESS ett tilläggsnamn: New Materials for Global Challenges.
– Det är ganska mycket uppförsbacke att tala om en spallation source, säger hon.

Både den svenska och danska regeringen var representerad när en rad skandinaviska forskningspotentater samlades i Köpenhamn på tisdagen för att diskutera hur forskningsanläggningen ESS i Lund bör marknadsföras internationellt.

De flesta deltagarna var obekymrade över att ESS saknar hundraprocentig finansiering och tillräckligt många medlemsländer, att ESS dragit på sig höga kostnader eller att anläggningen ännu inte har någon driftbudget för verksamheten från 2013 och framåt. Det ser flera av de ansvariga för ESS som praktikaliteter som ska lösas framöver.

Oron är betydligt större över att det svenska och danska näringslivet hittills visat ett tämligen svalt intresse för att utnyttja ESS-anläggningen i Lund för avancerad materialforskning.
Danmark tog för två år sedan fram en nationell strategi för hur det danska samhället bäst drar nytta av ESS – en anläggning som har sitt huvudsäte i Lund, men som därutöver får en stor data- och analyscentral i Köpenhamn.
Förra miljöministern Lena Ek lägger till våren fram ett detaljerat förslag till nationell svensk ESS-strategi. I det förslag som hon presenterar för regeringen under senvåren kommer hon föreslå att ESS tydligare än idag marknadsför den framväxande spallationsanläggningen i Lund som ett sätt för vetenskapen och industrin att lösa en rad globala utmaningar.
– Det jag saknar idag är ett svar på varför anläggningen byggs. Vad är visionen? Vad är samhällsnyttan? Politiken löser inte alla globala utmaningar. Det krävs också teknisk utveckling. Där kan politiken få god hjälp av ESS, säger Lena Ek.
Hon menar att ESS på en mängd olika sätt kan bidra till att lösa den globala klimatkrisen, till att minska slöseriet med jordens energiresurser och till att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft. Och det menar hon att de ansvariga vid ESS i Lund bättre måste göra känt. Läs hela artikeln här (länk).

Artikel av Erik Magnusson

Bild: Regeringen.se

23 augusti, 2017|Nyheter|