vr.se. Genom förändringar i designen av ESS målstation kommer anläggningen att kunna producera den planerade mängden neutroner redan vid 2 megawatt istället för vid 5 megawatt. Nu pågår diskussioner om anläggningen på sikt ändå ska byggas ut till 5 megawatt.

 Sveriges Radio har intervjuat Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström och Marie-Louise Ainalem, forskare och kommunikatör vid ESS om uppbyggnaden av ESS.