client_8

Elliptiska speglar

Affärsmöjlighet för svenska företag som kan leverera elliptiska speglar

Upphandlingen omfattar två (2) elliptiska speglar, enligt den tekniska beskrivningen, att användas i ESRFs strålrör. Företag som är intresserade av att delta, har den tekniska kompetens och erfarenhet som krävs ombedes kontakta Research Match för sammanställning av intresseanmälningarna och även skicka dessa till ESRF.

Reg.nr.:
Informationsbeskrivning:
Sista anbudsdag:
Hemsida:

ESRF - Scientific excellence