Mynewdesk.com. Charlotte Brogren lämnar uppdraget som generaldirektör för Vinnova. Hon går till en tjänst som utvecklingschef hos industrikoncernen Alimak group.

Charlotte Brogren har varit generaldirektör för Vinnova sedan 1 september 2009. Tidigare arbetade hon under flera år inom ABB med forskning och utveckling på ledande positioner.

Hon tillträder under oktober en tjänst som utvecklingschef och medlem i koncernledningen för Alimak Group.

– Det har varit fantastiskt spännande och lärorikt att leda Vinnova under dessa år och få vara med och bidra till att stärka Sveriges innovationsförmåga. Det är kunskaper och erfarenheter som jag tar med mig när jag nu går till ett nytt uppdrag. Jag tycker att det behövs mer rörlighet mellan offentlig och privat verksamhet och jag vill leva som jag lär, säger Charlotte Brogren.

Regeringen har utsett Leif Callenholm till tillförordnad generaldirektör från och med den 9 oktober fram till att en ny generaldirektör utsetts. Leif Callenholm är förvaltningsdirektör på Vinnova.