Turkiet kommer att bli ”Associate member” i CERN. Detta innebär bland annat ett stärkt och långsiktigt partnerskap mellan CERN och den turkiska forskarsamhället. Medlemskapet innefattar också en plats i CERNs råd. Dessutom kommer det att turkiska forskare att bli medlemmar i CERN personalstyrka, och därmed få tillträde till CERNs utbildnings- och karriärutvecklingsprogram. Slutligen kan nu turkiska företag lämna anbud vid CERNs upphandlingar, vilket öppnar upp möjligheter för industriellt samarbete inom områden av avancerad teknik.