Affärsmöjlighet för svenska företag att leverera kontorsdatorer.

Upphandlingen omfattar tre typer av kontorsdatorer; (1) med kontorsapplikationer på Windows (2) med ingenjörsvetenskapsapplikationer på Windows, och (3) med möjlighet till fysikberäkningar på Linux. CERN har för avsikt att teckna ett ramavtal för leverans under ett (1) år. Tidigare år har CERN köpt 20 PCar per vecka med toppar runt 40 per vecka.

CERN genomför nu en marknadsundersökning, företag som är intresserade av att delta i upphandlingen måste svara på marknadsundersökningen före 2015-05-26.

Mer information: https://found.cern.ch/java-ext/found/CFTSearch.do

Reg.nr.: MS-4107/IT

Support: staffan.lorin@researchmatch.se, 040-627 13 62.