Upphandlingar för miljarder

Bilden visar de drygt 430 Big Science upphandlingar som publicerats på vår hemsida under perioden oktober 2014 –juni 2017. Omfattningen speglar magnituden på de miljardinvesteringar som görs och kommer att göras under flera årtionden framöver. Vi varken kan eller törs gissa det samlade kontraktsvärdet av upphandlingarna……Men flera miljarder har redan investerats.