Big Science Business Map

Gör affärer med världens främsta forskningsanläggningar

Drygt 150 miljarder SEK investeras i nybyggnadsprojekt, uppgraderingar och nya instrument vid Europas största Big Science anläggningar. En del av dessa gigantiska investeringar är upparbetade men mer än hälften återstår! Klicka på respektive anläggning för kort fakta.

Affärsmöjligheter för underleverantörer

Dessa gigantiska investeringar leder vidare till nya affärer för underleverantörer i flera led. För att inte tala om de kontinuerliga inköpen av drift, underhåll, uppgraderingar och service som följer när nya anläggningar tas i bruk och skall drivas i årtionden framöver. Cern har som exempel en driftbudget på närmare 7 Miljarder SEK och gör inköp för mellan 1,5 och 2,5 Miljarder SEK varje år. Cern har köpt tjänster från när och fjärran i över 60 år.