Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ITER: Projektkoordinator

Affärsmöjlighet för svenska företag med kompetens inom projektkoordinering
04 mar, 2015 |ITER, Kontroll/driftövervakning, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Övrigt |

CERN: Kompressionsstation

Affärsmöjlighet för svenska företag som kan tillhandahålla en kompressionsstation med tillhörande tjänster.
03 mar, 2015 |Beräkning/Konstruktion, CERN, Mekanisk tillverkning, Test/driftsättning, Vacuum, Övrigt |

ITER: Datorprogramutvecklare

Affärsmöjlighet för svenska företag som vill tillhandahålla programvaruutvecklare
03 mar, 2015 |IT/Big Data/CAD, ITER |

ITER: Delprojektledare övervakning

Affärsmöjlighet för svenska företag som vill tillhandahålla resurs inom delprojektledning.
03 mar, 2015 |Beräkning/Konstruktion, Byggnation/anläggning, ITER, Kontroll/driftövervakning, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Övrigt |

ITER: Övervakning med optisk analys

Affärsmöjlighet för svenska företag med resurser inom övervakning med optik.
03 mar, 2015 |ITER, Kontroll/driftövervakning, Optik/sensorer, Övrigt |