Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ITER: Experthjälp inom övervakning

Affärsmöjlighet för svenska företag som kan tillhandahålla tekniska experter inom konstruktion av övervakningssystem
06 mar, 2015 |ITER, Säkerhet/Kvalitet |

ITER: Allmän teknisk kunskap

Affärsmöjlighet för svenska företag med kompetens inom ingenjörsvetenskap.
05 mar, 2015 |Beräkning/Konstruktion, Byggnation/anläggning, El/elektronik, IT/Big Data/CAD, ITER, Kontroll/driftövervakning, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Magneter, Mekanisk tillverkning, Miljötek./Energieffektiviseringar, Montering, installation, logistik, Optik/sensorer, Säkerhet/Kvalitet, Test/driftsättning, Vacuum, Övrigt |

ESRF: Blyburar

Affärsmöjlighet för svenska företag som kan leverera blyburar.
05 mar, 2015 |ESRF, Mekanisk tillverkning, Optik/sensorer, Övrigt |

ESO: Validering och verifiering av mjukvara

Affärsmöjlighet för svenska företag inom mjukvarutest.
05 mar, 2015 |ESO, IT/Big Data/CAD, Test/driftsättning, Övrigt |

ITER: Utveckla dokument och monteringsbeskrivning

Affärsmöjlighet för svenska företag med kompetens att utveckla och dokumentera en monteringsanvisning
04 mar, 2015 |ITER, Mekanisk tillverkning, Montering, installation, logistik, Övrigt |