Här finns närmare 500 AVSLUTADE UPPHANDLINGAR och intresseförfrågningar som publicerats sedan oktober 2014. I arkivet sorteras de även månadsvis och per forskningsanläggning. Avslutade upphandlingar ger en bild av vilka kompetensbehov som efterfrågats hitintills, se Requested Competencieshur långt projektet hunnit och vad som är upparbetat och beställt.

AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR UNDERLEVERANTÖRER Kontakta oss för mer information om tilldelade kontrakt vid forskningsanläggningarna. Research Match har vid ett flertal tillfällen agerat industriell rådgivare och initierat affärer med svenska företag som underleverantörer till vinnande företag av Big Science kontrakt.

Avslutade upphandlingar

ITER: LTCC sensorer

Affärsmöjlighet för svenska företag som kan leverera LTCC-sensorer
30 mar, 2015 |ITER, Optik/sensorer |

ITER: Kablering till det centrala styr och reglersystemet

Affärsmöjlighet för svenska företag att installera, testa och driftsätta kabel
30 mar, 2015 |El/elektronik, ITER, Kontroll/driftövervakning, Kraftförsörjning/Infrastruktur, Mekanisk tillverkning, Test/driftsättning, Övrigt |

ESS: Studie med bl.a. bedömning av radioaktivitet

Affärsmöjlighet för svenska företag med kompetens att genomföra studier angående radioaktivitet
30 mar, 2015 |Beräkning/Konstruktion, ESS, Kontroll/driftövervakning, Kärnkraftsteknologi/Röntgen, Säkerhet/Kvalitet, Övrigt |

CERN: Varor och tjänster, oscilloskop

Affärsmöjlighet för svenska företag med kompetens inom oscilloskop.
13 mar, 2015 |CERN, El/elektronik, Kontroll/driftövervakning, Optik/sensorer, Övrigt |

ESO: Spegelhållare till teleskop

Affärsmöjlighet för svenska företag som kan tillhandahålla ett stort antal mekaniska detaljer med bl.a. höga krav på tillverkningsnoggrannhet och hantering av stora dimensioner.
11 mar, 2015 |ESO, Mekanisk tillverkning, Montering, installation, logistik, Optik/sensorer, Övrigt |